Sempozyum Kurulları

Mehmet Nuri ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanı

Yavuz Selim KÖŞGER
İzmir Valisi

Prof.Dr. Derya ÖRS
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Birol ÇETİN
Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Yavuz Selim KÖŞGER
Prof. Dr. Birol ÇETİN
Prof. Dr. Zafer TOPRAK
Prof. Dr. Arif BİLGİN
Prof. Dr. Nadir ÖZBEK
Hüseyin Murat YÜCEL
Yüksek Kurum Uzmanı Dr. Yunus PUSTU
Yüksek Kurum Uzmanı Ayşenur ŞENEL

Prof. Dr. Zafer TOPRAK
Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Tevfik GÜRAN
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Özer ERGENÇ
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Nadir ÖZBEK
Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
İzmir Demokrasi Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Kayhan ORBAY
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Kaya BAYRAKTAR
Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. İdris BOSTAN
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Feridun EMECEN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Yükseköğretim Kurulu

Prof. Dr. Birol ÇETİN
Türk Tarih Kurumu

Prof. Dr. Arif BİLGİN
Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet UZUN
Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr.  Alp Yücel KAYA
Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Fikret YILMAZ
Bahçeşehir Üniversitesi